Wyniki odwołań od etapu wojewódzkiego

Data: 30-05-2017

Poniżej prezentujemy listę osób, których odwołania, decyzją koordynatora merytorycznego Konkursu, zostały rozpatrzone pozytywnie. W wyniku analizy poszczególnych prac do grona laureatów zakwalifikowali się:

  1. Mateusz Domagalski, kl. 2, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie
  2. Magdalena Lisiecka, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Łeknie,
  3. Magdalena Mroczek, kl. 5, Sszkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu,
  4. Daria Praczyńska, kl. 2, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Nowych Sklamierzycach,
  5. Klaudia Przewoźniak, kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.

 

Pozostałe odwołania zostały rozpatrzone negatywnie.