Wyniki odwołań od etapu powiatowego

Data: 21-03-2019

Uprzejmie informujemy, że wyniki odwołań od etapu powiatowego dostępne są telefonicznie w biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (tel. 61 22 40 797 lub 61 22 55 447). Osoby, które składały odwołania proszone są o kontakt z Panią Jolantą Molatą.