Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Data: 19-03-2015

18 marca 2015 roku w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

W pierwszej części spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz wykonania budżetu w roku 2014. Zjazd udzielił absolutorium za rok 2014 ustępującemu Zarządowi.

 

foto2

 

W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia – Przewodniczącego SGiPW, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski ponownie wybrano pana Jacka Gursza, burmistrza Chodzieży.

 

foto1

 

Do Zarządu Stowarzyszenia weszli:

 1. Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania
 2. Ryszard Kurp – Wicestarosta Wolsztyński
 3. Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu
 4. Maria Libera – delegat Gminy Czerwonak
 5. Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Lubonia
 6. Marek Madej – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
 7. Ryszard Nawrocki – Wójt Starego Miasta
 8. Marian Szkudlarek – Burmistrz Swarzędza

Natomiast na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Andrzeja Banszyńskiego – Wójta Mieściska
 2. Hieronima Birka – Zastępcę Wójta Gminy Siedlec
 3. Zdzisławę Pilarczyk – Radną Jarocina
 4. Pawła Szczepankiewicza – Wójta Wierzbinka
 5. Paweł Walkowiak – Radnego Książa Wielkopolskiego

 

W ostatniej części spotkania Zjazd przyjął plan pracy oraz budżet na rok 2015.

 

W spotkaniu udział wziął również Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek, który w swym wystąpieniu poruszył bardzo ważny i niezwykle aktualny problem łączenia miast powiatowych z gminami ościennymi.

 

foto3

 

Zjazd był również okazją do wręczenia wyróżnień najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia – tytułu „Lider wśród aktywnych”. Laureatem szóstej edycji Konkursu w kategorii „Najbardziej aktywna gmina/miasto” zostało Miasto i Gmina Opalenica, w kategorii „Najbardziej aktywny powiat” laur zwycięstwa przypadł Powiatowi Pilskiemu. Celem konkursu jest promocja wyjątkowo aktywnych samorządów (w kategorii gmin i powiatów) z naszego regionu, które swoimi działaniami wykraczają poza własny lokalny krąg, przyczyniając się tym samym do promocji idei samorządności, kształtowania odpowiednich rozwiązań wpływających korzystnie na całe środowisko oraz wzmacniania tym samym struktury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, jako największego reprezentanta jednostek samorządu terytorialnego w regionie.

 

foto4

 

foto5

 

foto6

 

 

Podczas spotkania Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu wszystkich członków organizacji podziękował za wieloletnią pracę i zaangażowanie w realizację działań na rzecz Stowarzyszenia, wielkopolskich samorządów lokalnych i rozwoju naszego regionu, ustępującemu ze stanowiska Sekretarza SGiPW, panu Zdzisławowi Hinzowi oraz byłemu Dyrektorowi Biura SGiPW, panu Łukaszowi Filipiakowi.

 

foto18 foto17

 

Uczestnicy Zjazdu mieli okazję zapoznać się z ofertą firm: Inter-Broker Sp. z o.o. oraz Smartlink Sp. z o.o.

 

Zobacz całą galerię zdjęć ze Zjazdu.