Wybrano nowe władze SGiPW

Data: 15-03-2019

13 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

W pierwszej części spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz wykonania budżetu w roku 2018. Zjazd udzielił absolutorium za rok 2018 ustępującemu Zarządowi.

 

W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia – Przewodniczącego SGiPW, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski ponownie wybrano pana Jacka Gursza, burmistrza Chodzieży.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

 1. Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania
 2. Grzegorz Kubik – burmistrz Gminy Rawicz
 3. Ryszard Kurp – członek Rady Powiatu Wolsztyńskiego
 4. Adam Lewandowski – burmistrz Śremu
 5. Małgorzata Machalska – burmistrz Miasta Lubonia
 6. Ryszard Nawrocki – członek Rady Powiatu Konińskiego
 7. Marian Szkudlarek – burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
 8. Marcin Wojtkowiak – wójt Gminy Czerwonak

 

17 kwietnia na pierwszym posiedzeniu gremium dokona wyboru 3 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

 

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Stefana Dziamarę – burmistrza Gminy Rychwał
 2. Pawła Głowackiego – zastępcę przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 3. Wiesławę Surdyk-Fertsch – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki
 4. Pawła Szczepankiewicza – wójta Gminy Wierzbinek
 5. Pawła Walkowiaka – członka Rady Miejskiej Gminy Książ Wielkopolski

 

W ostatniej części spotkania Zjazd przyjął plan pracy oraz budżet na rok 2019.

 

foto1 foto2 foto3