Wybrane aspekty działalności finansowej gmin – podsumowanie seminarium

Data: 16-07-2015

15 lipca 2015 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners zorganizowało Seminarium pn. „Wybrane aspekty działalności finansowej gmin”.

 

 

DSC_1031Bilansowanie przychodów z rosnącymi wydatkami jest jednym z największych problemów łączących zdecydowaną większość samorządowców. Realizacja coraz większej liczby zadań wymaga skutecznego poboru stosownych opłat przez JST, co z jednej strony spotyka się z kontrowersjami społecznymi, a z drugiej bezustannie budzi zainteresowanie odpowiednich służb kontrolnych. Podczas współorganizowanego przez SGiPW seminarium eksperci z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners omówili sposoby tworzenia skutecznego systemu kształtowania oraz pobierania opłat i podatków w gminie.

 

 

Po otwarciu seminarium przez dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego głos zabrał mec. Maciej Kiełbus – partner w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. W swoich trzech prelekcjach opowiedział o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiając najnowsze informacje na temat orzecznictwa dotyczącego tej kwestii. Przedstawił również informacje na temat finansowania zadań zleconych, a także możliwość poboru kontrowersyjnej opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, mylnie nazywanej „podatkiem od deszczu’, podkreślając, prócz elementów formalnoprawnych i ekonomicznych, również jej ekologiczny charakter.

 

  

DSC_1044Mec. Dominik Goślicki przedstawił niuanse związane z podatkiem o nieruchomości, m.in. w kontekście rozróżniania budynków od obiektów budowlanych. Zainteresowanie zgromadzonych wzbudził w szczególności sposób interpretacji przepisów w kontekście farm fotowoltanicznych i wiatrowych.

 

 

Mec. Anna Kudra w swoim wystąpieniu omówiła jedną z nowych opłat, które może pobierać gmina – wprowadzoną tzw. „prezydencką ustawą krajobrazową” opłatę reklamową. Prócz możliwości związanych z otrzymaniem przez JST narzędzia do walki z chaosem reklamowym, zauważyła również pewne niedociągnięcia ustawodawcy, z którymi przyjdzie się mierzyć gminom.

 

 

 

Pomimo okresu wakacyjnego seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem wielkopolskich samorządowców. Już za kilka tygodni na dobre rozpoczną się działania związane z przyjmowaniem budżetów na rok 2016 – być może poznańskie seminarium okaże się pomocne w bilansowaniu napiętych planów finansowych.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja portalu Prawo dla Samorządu.

 

DSC_1039

DSC_1024DSC_1023 DSC_1051
DSC_1049