Wybieramy członków Komisji Stałych SGiPW

Data: 06-02-2015

Rozpoczynamy nabór członków Komisji Stałych SGiPW. Przypominamy, że w strukturach SGiPW działają cztery komisje:

  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski,
  • Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,
  • Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich,
  • Komisja ds. Powiatów.

 

Każda z Komisji może liczyć max. 15 członków. Każdy samorząd członkowski może delegować przedstawiciela do prac w wybranej Komisji. UWAGA! Przy zgłaszaniu kandydatur decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu zapewnienia optymalnego składu członkowskiego komisji, umożliwiającego efektywną i merytoryczną pracę na rzecz wszystkich samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, Zarząd przygotował krótką ankietę zgłoszeniową dla delegatów, zastępców lub innych osób skierowanych przez Gminę do pracy w Komisjach. Wypełnioną ankietę należy przesłać do biura SGiPW e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl lub faksem: 61 851 53 95, w terminie do 15 marca 2015 roku. Ostateczny wybór składu komisji odbędzie się podczas Zjazdu Przedstawicieli Członków SGiPW 18 marca 2015 roku.

 

Pobierz ankietę.