Wtorek 14 Luty 2023
10:00
SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce: sala konferencyjna Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19

 

Tematyka:

Gospodarka odpadami komunalnymi to temat, który niezmiennie elektryzuje środowisko samorządowe do wielu już lat. Liczne poprawki, zapoczątkowanej ponad 10 lat temu „rewolucji śmieciowej”, wciąż nie doprowadziły do satysfakcjonujących rozwiązań. Jakie są aktualnie obowiązujące przepisy prawa odpadowego? Jakie są aktualne wytyczne dotyczące przygotowywania rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Jak realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi widzi Regionalna Izba Obrachunkowa? Odpowiedzi na te i inne pytanie postaramy się udzielić podczas corocznego seminarium.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Partnerów serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, którzy wprowadzą Państwa w tematykę seminarium oraz odpowiedzą na pojawiające się pytania. O zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opowiedzą mec. Maciej Kiełbus i mec. Konrad Różowicz z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Zasady opracowania rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych poziomów w 2022 r. omówią przedstawiciele Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pan Maciej Borowczyk i Pani Justyna Kliber, natomiast rolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako organu nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym na konkretnych przykładach przedstawi Pani Zofia Ligocka, Członek Kolegium RIO w Poznaniu.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedstawicieli związków międzygminnych.

 

Koszt udziału w spotkaniu dla członków SGiPW wynosi 150 zł/os., dla pozostałych JST i związków międzygminnych – 220 zł/os. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/xWpNm1Fi13E36gmF8, w terminie do 10 lutego 2023 r.

 

Pobierz:

Zaproszenie

Program

Powrót do listy zdarzeń