Poniedziałek 20 Wrzesień 2021
09:30
Seminarium: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa o odpadach po nowelizacji

Seminarium: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa o odpadach po nowelizacji

 

Miejsce: sala konferencyjna PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu

 

Tematyka:

Realizacja zadań ustawowych wynikających z obowiązku utrzymania czystości w JST to powinność, którą samorządy lokalne realizują od ponad dekady. Z działaniem tym wiąże się proces nowelizacyjny o dużej częstotliwości, który wymaga od realizujących działania wynikające z systemu ciągłej uwagi i skupienia na przepisach prawa. 11 sierpnia Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie oraz ustawy o odpadach. Proces wymaga jeszcze podpisu Prezydenta RP, jednak już dziś wiemy, że nowelizacja wprowadza do naszej rzeczywistości znaczące zmiany.

 

Głównym celem spotkania jest zaprezentowanie znowelizowanych przepisów, w kontekście kolejnych wyzwań dla gmin i związków międzygminnych. Aby zrealizować to zadanie w najlepszy możliwy sposób, do udziału w roli prelegenta zaprosiliśmy mecenasa Macieja Kiełbusa z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners, który pod względem wiedzy na temat prawa odpadowego, jest niekwestionowanym ekspertem w skali kraju. Pan Maciej Kiełbus był jednocześnie aktywnym uczestnikiem ostatniego procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją, co pozwoli na szczegółową analizę zmian artykuł po artykule. Jednocześnie dodać należy fakt, że udział w seminarium potwierdził również mecenas Konrad Różowicz, który zwróci szczególną uwagę uczestników na kwestie związane z udzielaniem zamówienia publicznego    w usługach odpadowych po nowelizacji. Jesteśmy przekonani, że powyższy, dynamiczny duet doświadczonych prawników, w sposób bardzo efektywny przybliży rzeczywistość związaną z organizacją systemu odpadowego po najświeższych nowelizacjach.

 

Cieszy nas również fakt, że możemy Państwa zaprosić na spotkanie w trybie bezpośredniego seminarium, co pozwoli na lepszy kontakt z prelegentami i szerokie konsultacje.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w webinarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za działania związane z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 140 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 200 zł dla pozostałych uczestników i związków międzygminnych. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/7JQXJv2YXcTG1h9D8, w terminie do 19 września 2021 r. Na tej podstawie potwierdzimy Państwa rejestrację na spotkanie.

 

Do pobrania:

Program webinarium

Powrót do listy zdarzeń