Wielkopolskie samorządy w organizacji pieczy zastępczej

Data: 26-03-2015

26 marca 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu seminarium pt.: Samorządy lokalne w systemie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która  wzmocniła kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu, upoważniając je do podejmowania pilnych interwencji. Choć okres dostosowania JST do zmian przepisów już minął, nadal pojawia się sporo pytań i problemów, których wyjaśnienie jest oczekiwane przez pracowników placówek odpowiedzialnych za realizację zapisów ustawy.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję jeszcze raz prześledzić zapisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wynikające z niej prawa i obowiązki organizatorów pieczy zastępczej oraz zapoznać się z kompetencjami ośrodków adopcyjnych. Pani Barbara Grenda – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego przedstawiająca ten temat w szczególności zwróciła uwagę na problem, podnoszony przez rzecznika praw dziecka, a dotyczący zbyt częstej zmiany miejsca zamieszkania małych wychowanków placówek pieczy zastępczej, co prowadzi do destabilizacji środowiska wychowawczego młodych ludzi.

 

Pani Justyna Walkowiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu opowiedziała zebranym o roli i zadaniach asystenta rodziny, w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej. Doświadczeniami na temat organizacji pieczy zastępczej oraz trudności w budowaniu struktury wsparcia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, podzieliła się z zebranymi pani Agnieszka Brambor-Nolka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

 

W spotkaniu udział wzięła również pani Gabriela Zulsdorff, kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej WUW w Poznaniu, która nakreśliła uczestnikom procedury i zasady kontroli Wojewody nad instytucjami organizującymi pieczę zastępczą w województwie. Z kolei pan Zbigniew Szestopałko z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie opowiedział o organizacji i finansowaniu pracy asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

W spotkaniu udział wzięło blisko 50 osób.

 

foto1 foto2
foto3 foto4
foto5 foto7