Wielkopolskie Forum Oświaty Samorządowej

Data: 07-02-2023

Termin: 2 – 3 marca 2023 r.

 

Miejsce: Centrum Hotelowo – Konferencyjne Delicjusz, Trzebaw, ul. Poznańska 1 (gmina Stęszew)

 

Tematyka:

Dwudniowa konferencja jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Wielkopolsce, organizowanym w celu integracji środowiska samorządowego w obszarze realizacji zadań oświatowych, pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń. Do współpracy zaprosiliśmy znanych i cenionych ekspertów, którzy opowiedzą o planowaniu i optymalizowaniu wydatków na oświatę, zmianach w prawie oświatowym oraz ciekawych i skutecznych rozwiązaniach usprawniających realizację zadań oświatowych w samorządzie.

 

Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie dyskusji nad subwencją oświatową, arkuszami organizacji szkół i przedszkoli oraz raportami SIO. Wykłady poprowadzone przez cenionego eksperta z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA s.c. Grzegorza Pochopienia będą wstępem do pogłębionej dyskusji na temat głównych problemów związanych z zarządzaniem oświatą w samorządzie.

 

Drugi dzień Forum rozpoczniemy od wizyty studyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Specto. Po powrocie, Prezes Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty Mateusz Krajewski omówi alternatywne metody optymalizacji budżetu oświatowego, w tym korzyści i wyzwania związane z realizacją projektów oświatowych w formule PPP, czy prowadzeniem szkół przez organ niesamorządowy.

 

Wartością dodaną Forum jest możliwość udziału w badaniu focusowym p.t.: „Outsourcing edukacji i w edukacji”, którego celem jest dyskusja i zebranie opinii nt. działań outsourcingowych w oświacie – rozumianych jako zlecanie/przekazywanie do prowadzenia placówek podmiotom innym niż JST, upublicznianie szkół i przedszkoli, etc. oraz innych działań outsourcingowych występujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez JST.

 

Ramy dyskusji badania focusowego:

  • Zakres outsourcowania edukacji i w edukacji
  • Mechanizm outsourcowania szkół i przedszkoli
  • Zagrożenia płynące z outsourcowania edukacji i w edukacji
  • Korzyści płynące z outsourcowania edukacji i w edukacji
  • Postrzeganie stopnia satysfakcji z usług outsourcingowych świadczonych na rzecz odbiorców wśród różnych grup interesariuszy (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie)
  • Pożądane/oczekiwane zmiany w zakresie outsourcingu szkół i przedszkoli
  • Wpływ outsourcingu (w) edukacji na autonomię i kulturę szkoły/przedszkola
  • Możliwości decentralizacji i uspołeczniania oświaty poprzez outsourcing (w) edukacji
  • Proces zarządzania outsourcingiem (w) edukacji przez decydentów
  • Czynniki sukcesów i porażek outsourcingu (w) edukacji

 

Wnioski z zebranego materiału badawczego (wraz z opiniami innych grup interesariuszy oraz przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych) zostaną przedstawione w raporcie/publikacji i udostępnione wszystkim uczestnikom badania (na wskazane adresy e-mail).

 

Uczestnicy:

Do udziału w Forum zapraszamy włodarzy samorządowych oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminie i powiecie.

 

Koszt udziału w dwudniowym Forum (bez noclegu oraz udziału w kolacji dnia pierwszego) wynosi: 315 zł/os. dla członków SGiPW i 345 zł/os. dla pozostałych JST. Dodatkowe opcje do wyboru:

 

> udział w kolacji integracyjnej, połączonej z bowlingiem, w pierwszym dniu Forum – 75 zł/os.

> nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem – 210 zł/os.

> nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem – 140 zł/os.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/7ATwkjuuNVuTbrHG6. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2024 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

Pobierz: 

Zaproszenie

Program Forum