Wielkopolskie COI i SGiPW na targach w Dubaju

Data: 15-04-2019

Jak doskonale wiadomo, każda oferta inwestycyjna powinna być odpowiednio i efektywnie promowana. Realizując działania promocyjne na naszym terenie, Centrom Obsługi Inwestora stara się również w sposób aktywny zabiegać inwestorów podczas kluczowych wydarzeń targowych. Biorąc pod uwagę ów zasadę, w dniach 0d 8 – 10 kwietnia 2019 roku Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora Tomasz Telesiński wziął udział w targach inwestycyjnych Annual Investment Meeting w Dubaju. Udział w wydarzeniu było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramch Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.

 

Organizatorem działania był Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dzięki któremu nasz region reprezentowany był na bardzo efektownym stoisku. W oparciu o zdefiniowane w regionie inteligentne specjalizacje, przedstawiciele Chodzieży, Śremu, Międzychodu, Wrześni, Konina, Piły, Poznania oraz Brudzewa zaprezentowali gotowe projekty inwestycji, które czekają na kapitał inwestora. Pojawiły się tam między innymi pomysły na inwestycje w domy opieki nad seniorami, innowacyjne osidla mieszkaniowe, czy centra logistyczne. Zainteresowanie wielkopolskim stoiskiem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu trzech dni wystawowych, przeprowadziliśmy dziesiątki krótszych i dłuższych rozmów, nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów z inwestorami z rejonu Zatoki Perskiej oraz całego świata. Dzięki wsparciu Ambasady Polskiej w Abu Dhabi oraz Zagranicznemu Biuru Handlowemu w Dubaju, nasze działania były bardziej wyspecjalizowane i ukierunkowane na konkretnego odbiorcę.

 

Obecność na targach była bardzo wartościowa, a wszyscy uczestnicy uznali, że misja ta powinna być kontynuowana i rozwijana. W najbliższym czasie możemy spodziewać się pierwszych wizyt przedstawicieli biznesu z tego rejonu świata, których celem będzie przybliżenie uwarunkowań biznesowych Wielkopolski, co może zaowocować nowymi inwestycjami. Pojawienie się na tym obszarze, pozwoliło nam również na zorientowanie się w potrzebach importowych lokalnych rynków, co w najbliższej przyszłości może być szansą dla wielkopolskich przedsiębiorców.

 

56904978_290907575178810_2297078041819480064_n 56669465_647584862343353_4282203142822559744_n 57009184_608595046283095_54709984906182656_n
57133868_2279737915574539_2976153482744037376_n 57101547_2123749037707324_8294309111093264384_n

 

 

EFRR_Samorzad_kolor-PL

Udział w targach AIM 2019 odbył się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.