Wielkopolski Kongres Samorządowy

Data: 23-03-2017

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza na:

 

Wielkopolski Kongres Samorządowy

 

 

p.t. „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”

 

3 kwietnia 2017r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o godz. 11.00

 

Działania realizowane przez samorząd lokalny od 1990 roku stanowiły podstawę rozwoju naszego kraju. Od czasu reformy ustrojowej i licznych wyzwań związanych z tym faktem to samorząd gminny, a od 1999 roku również powiatowy i regionalny, pełnił istotną rolę w rozwoju Polski. Przez szereg lat byliśmy świadkami przemyślanej decentralizacji kraju, prowadzącej do oddania licznych kompetencji, ale i odpowiedzialności w ręce władz lokalnych, które najbliższe wyzwań społecznych najefektywniej potrafiły sprostać bieżącym wyzwaniom.

 

Mając na uwadze powyższe doświadczenie, środowisko samorządowe z niepokojem obserwuje proponowane przez Rząd RP zmiany w prerogatywach instytucji samorządowych oraz sposoby wyboru władz lokalnych. Niestety proces centralizacji władzy został już rozpoczęty i bez wyraźnego sprzeciwu środowiska samorządowego może jedynie postępować.

 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. uchwaliło przyjętą przez Naród w referendum konstytucyjnym Konstytucję, która w art. 15 zapewnia decentralizację władzy publicznej. Dwudziesta rocznica funkcjonowania Ustawy Zasadniczej, w perspektywie postępujących i zapowiadanych przez władzę centralną zmian, skłania do konkretnych refleksji, podsumowań oraz zdecydowanych działań. Biorąc pod uwagę ów fakt zapraszamy Państwa do udziału w Wielkopolskim Kongresie Samorządowym.

 

Spotkanie ma na celu szeroką analizę proponowanych zmian, próbę oceny ich wpływu na społeczności lokalne i wyrażenie opinii wielkopolskiego środowiska samorządowego.

 

Apelujemy do aktywnego udziału w spotkaniu przedstawicieli samorządu lokalnego i wypracowania wspólnego stanowiska. Szeroka reprezentacja środowiska oraz sformułowanie zjednoczonego głosu JST w dyskusji, pokaże władzy centralnej naszą opinię, będącą jasnym przekazem, że tak daleko idące zmiany, nie mogą być wprowadzane bez konsultacji z doświadczonym środowiskiem samorządowym.

 

Program kongresu

Karta zgłoszenia