Webinarium pt.: Organizacji sportu w JST w uwarunkowaniach podyktowanych przez epidemię

Data: 07-05-2020

Termin: 15 maja, godz. 12.30

 

Epidemia na terenie naszego kraju, przeorganizowała w całości nasze życie codzienne. Ofiarą szerokich restrykcji padła również infrastruktura sportowa, zarządzana przez kluby i inne instytucje, które tym samy znalazły się w specyficznej i trudnej sytuacji organizacyjno – finansowej. Na jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatora życia sportowego, spadła duża odpowiedzialność i odpowiednie czynności, które wynikają ze specjalnego ustawodawstwa kryzysowego. I choć na horyzoncie widać już przejawy powrotu do normalności, poprzez sukcesywne odmrażanie restrykcji, ostatni okres wniósł jednak w życie wszystkich uczestników procesów organizacji sportu wiele zmian, do których należy się dostosować.

  

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza na webinarium, podczas którego chcielibyśmy przybliżyć:

  • najistotniejsze przepisy regulujące relacje JST – klub sportowy w czasie kryzysu,
  • sposoby realizacji i rozliczania zadań zleconych (umowy dotacyjne) związanych z organizacją sportu, (klub sportowy, organizacja pozarządowa),
  • organizację treningów na obiektach sportowych i obowiązki nałożone na podmioty je udostępniające.

 

W roli prelegentów udział wezmą:

 

mecenas Michał Gniatkowski

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej – Członek Zarządu, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Projektów Obiektów. Członek Komisji Licencji Klubowych PZPN. Brał udział w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych w formie spółek z o.o., związków stowarzyszeń, związków pracodawców i klastrów. Uczestniczył w pracach nad zmianami statutów związków sportowych i izb gospodarczych, a także w walnych zgromadzeniach takich organizacji oraz klubów sportowych.

 

mecenas Paweł Sliwowski

Współpracownik Kancelarii Gniatkowski. Zajmuje się stałą obsługą prawną Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo i postępowanie cywilne, prawo sportowe, prawo publiczne oraz prawo stowarzyszeń i fundacji. Obsługuje trzeci sektor – przygotowywał statuty stowarzyszeń i fundacji, a także tworzył spółki z o.o. non profit. Reprezenował kluby sportowe przed organami administracji publicznej oraz sądami.Współtwórca „Poradnika NGO” oraz współautor strony „Sport i prawo” na portalu społecznościowym Facebook.

 

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się w trybie wideokonferencji na platformie zoom.us 15 maja br. o godz. 12.30. Przewidywana długość to ok. 2 godziny. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli JST, a także przedstawicieli lokalnych klubów sportowych (prośba o poinformowanie ich o możliwości udziału). Aby wziąć udział w spotkaniu, proszę o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckIRSqtsqFilXMEE9kDBVMP058vMkl7irnsCrFFAgo_JmpWw/viewform, w terminie do 14 maja 2020 r. Na tej podstawie otrzymają państwo potwierdzenie zgłoszenia  i wszelkie informacje techniczne umożliwiające udział.