WARSZTATY: Jak finansować z oszczędności głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej?

Data: 11-04-2019

Termin: 26 kwietnia 2019 r., godz. 09:45

 

Miejsce: Salka konferencyjna nr 1103, ul, Piekary 17 (środkowy wieżowiec, 11 piętro)

 

Tematyka:

Rosnące koszty energii to problem z jakim w ostatnim czasie mierzą się samorządy lokalne. Wydatki na ten cel często pochłaniają sporą część środków budżetowych, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. W efekcie, w większości przypadków niezbędne modernizacje są odkładane, a problem narasta, ponieważ płacimy coraz więcej za nieefektywnie zużytą energię. Często jedynym rozwiązaniem jest pomoc finansowa z zewnątrz. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę wdrożenie rozwiązań termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w formule ESCO. W tym trybie wykorzystuje się zasady umów o poprawę efektu energetycznego, gdzie spłata inwestycji następuje z oszczędności w kosztach energii.

 

Celem warsztatów jest przybliżenie zasad i możliwości realizacji projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej właśnie w formule ESCO. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i firmy PROMAR Sp. z o.o.

 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w warsztatach zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację inwestycjami gminnych/powiatowych.

 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, po przesłaniu karty zgłoszenia. Koszt udziału dla pozostałych JST wynosi 70 zł./os.

 

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Program seminarium