VII Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

Data: 25-11-2016

UWAGA! Lista uczestników została zamknięta.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza na:

 

 

VII Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

„Efektywna promocja inwestycyjna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi”

 

 

które odbędzie się w 7 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34. o godz. 10.00.

 

Celem Forum jest zaprezentowanie zagadnień związanych z promocją inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego, przekazanie wiedzy z zakresu przygotowywania ofert, obsługi inwestorów oraz właściwej promocji potencjału inwestycyjnego samorządów.

Forum będzie składało się z części teoretycznej i praktycznej.  Na podstawie części wykładowej i wskazówek trenerów podczas warsztatu, grupy przygotują podstawy kampanii wizerunkowej JST atrakcyjnej inwestycyjnie. Na podstawie przybliżonych elementów marketingowych, uczestnicy zajęć, na bazie nabytej wiedzy, zbudują zręby marki gminy X, które następnie zostaną omówione z ekspertami.

Forum jest adresowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Program przygotowano w taki sposób, by strona merytoryczna konferencji zainteresowała w równym stopniu włodarzy samorządowych, jak i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty inwestycyjnej i obsługę projektów. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Podczas Forum podsumowana zostanie VII edycja Konkursu Grunt na Medal i wręczone zostaną wyróżnienia dla jednostek – finalistów, którzy zgłosili najciekawsze lokalizacje.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Liczba miejsc ściśle ograniczona. Serdecznie zapraszam do udziału! Karty zgłoszenia można przesyłać do dnia 5 grudnia br. na adres office@sgipw.wlkp.pl, lub faxem pod nr. 61 851 53 95.

 

Karta zgłoszena

 

Program Forum