Uwagi wielkopolskich samorządów do projektu projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST

Data: 27-07-2020

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 22 lipca br. oraz dyskutowanego projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wielkopolskie samorządy lokalne przygotowały uwagi do ww. dokumentu.

 

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Zestawienie uwag