Uwagi dot. wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych

Data: 22-09-2022

20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Analiza dokumentu, który zakłada realizację wypłat dodatków przez samorządy lokalne wzbudza pewne wątpliwości i rodzi pytania.

 

Wielkopolskie samorządy skupione wokół Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwracają uwagę na fakt, że akt prawny nie zapewnia stosownego uregulowania co do możliwości przekazania do GOPS-ów realizacji wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych – w art. 25 ust. 2 możliwość taka została uregulowana jedynie w odniesieniu do dodatku dla gospodarstw domowych, natomiast  w przypadku innych podmiotów zapisy stanowią, że (…) Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby oraz wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

 

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy.

 

Zobacz treść pisma