Uwagi do rozporządzenia dot. subwencji oświatowej

Data: 10-11-2022

W nawiązaniu do prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, na podstawie informacji zebranych od członków naszej organizacji, zgłosiło uwagi do zaproponowanych przepisów.

 

W przesłanym piśmie zwracamy uwagę na trudną sytuację tzw. “gmin rozrastających się”, które tracą na wprowadzeniu wskaźników zmniejszających, na wciąż trudną sytuację małych szkół oraz problem z niewystarczającymi środkami przeznaczanymi na finansowanie przez samorządy oświaty. Szczegóły w piśmie poniżej.

 

Dziękujemy wielkopolskim samorządom, które zaopiniowały projekt rozporządzenia, zabrały głos w dyskusji i podzieliły się z nami swoimi uwagami do dokumentu.

 

Zobacz treść pisma