USC: zadania rządu, pieniądze gminy

Data: 13-12-2017

Jak inwestycje to ze środków własnych. Do tego mocno niedofinansowane wydatki bieżące – tak wyglądają zadania zlecone z zakresu Urzędów Stanu Cywilnego. W teorii za ich finansowanie w 100 proc. odpowiada budżet państwa. W praktyce koszty w dużym stopniu ponoszą gminy. Pieniędzy jest nie tylko za mało, ale zły jest też system ich podziału ponieważ nie uwzględnia zróżnicowania Urzędów Stanu Cywilnego w dużych i małych miejscowościach oraz różnych regionach kraju.

 

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) zaprezentowali Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioski z prowadzonego od dwóch lat monitoringu działań Urzędów Stanu Cywilnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Andrzeja Gniadkowskiego z Pisma Wspólnota, który podsumowuje działania OPOS-u związane z monitoringiem i analizą stanu funkcjonowania USC.

 

Pełna wersja artykułu.

 

To kolejny sukces w działaniach OPOS, w zakresie informowania opinii publicznej i reprezentowania interesów jst nt. niedofinansowania zadań zleconych na przykładzie USC. W posiedzeniach Zespołu ds. Administracji i Spraw Obywatelskich oraz w plenarnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego udział wzięli:

  • Pani Monika Derecka – Kierownik USC w Lubartowie, przedstawiciel Związku Gmin Lubelszczyzny
  • Pan Sławomir Wojciechowski – Kierownik USC w Nowej Soli, przedstawiciel Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
  • Pan Wadim Tyszkiewicz – Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Prezydent Nowej Soli.