Szkolenie: Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych

Data: 16-10-2017

26 listopada 2018 roku  wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych zamawiających.

 

Konieczność  wdrożenia planowanych przepisów wynika z zapisów  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Mimo tego, że czas wdrożenia wydaje się odległy, istota zmian i zobowiązań JST w tym działaniu, skłania do jak najszybszego wyposażenia w wiedzę, aby bez większych problemów realizować zobowiązanie ustawowe w odpowiednim czasie. Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.: Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli sektora finansów publicznych z woj. wielkopolskiego, w randze wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy i skarbników, a także pracowników odpowiedzialnych za obieg faktur i obszar zamówień publicznych w swoich instytucjach.

 

 

Szkolenie odbędzie się 07.11.2017 r. w Poznaniu, w  Instytucie Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, w godz. 10.00 – 14.00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do dwóch przedstawicieli z każdej instytucji

 

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO    http://efaktura.gov.pl/rejestracja?miejsce=Poznań&termin=07.11.2017

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 02.11.2017 r. wg kolejności zgłoszeń.

 

O przyjęciu na szkolenie uczestnicy poinformowani zostaną najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
T: + 61 666 48 01
M: milena.rozwalka@ilim.poznan.pl
www.efaktura.gov.pl

 

Program szkolenia.