Szkolenie: GOSPODARKA ŚCIEKOWA TERENÓW NIEZURBANIZOWANYCH

Data: 13-11-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

 

 

„Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych”,

 

którego organizatorem jest miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Poznaniu.

 

Temat szkolenia stanowi ogromne wyzwanie w nadchodzących latach. Podczas spotkania mówić będziemy zarówno o przyczynach stanu obecnego jak i proponowanych rozwiązaniach technicznych. Do udziału w nim zapraszamy samorządowców z całej Polski. To oni odpowiedzialni będą za zmianę obrazu polskiej wsi w najbliższym czasie.

 

W programie m.in.:

 

  • Główne problemy gospodarki ściekowej terenów niezurbanizowanych, diagnoza obecnej sytuacji terenów wiejskich,
  • Finansowanie inwestycji na terenach niezurbanizowanych,
  • Dobór odpowiedniego systemu kanalizacji sanitarnej dla terenów wiejskich – analiza techniczno-ekonomiczna,
  • Problem inwestycyjny i eksploatacyjny – okiem przedstawicieli gmin,
  • Obowiązki samorządów,
  • Wystąpienia promocyjne: kanalizacja ciśnieniowa, kanalizacja podciśnieniowa, systemy oczyszczalni przydomowych,
  • Bezpośrednie konsultacje z ekspertami,
  • Wyjazd techniczny do oczyszczalni ścieków w Bytkowie (gm. Rokietnica).

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski objęło wydarzenie patronatem.

 

Więcej informacji na temat szkolenia, program oraz rejestracja na stronie: https://szkoleniegospodarkasciekowa.abrys.pl/