Startuje XXVII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 02-11-2022

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza wszystkie wielkopolskie szkoły podstawowe do udziału w XXVII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.

 

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

 

Odbędą się dwa etapy:

  • I – powiatowy
  • II – wojewódzki

 

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas III – VIII szkół podstawowych.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: tel. 61 22 40 797, e-mail: konkurs@sgipw.wlkp.pl

 

UWAGA! Brak zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w Konkursie uniemożliwi wpisanie go na listę uczestników Konkursu, a tym samym udział w kolejnych etapach.

 

Zobacz terminarz konkursu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych