Startuje INEA XXII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 12-10-2017

Zapraszamy wszystkie wielkopolskie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w INEA XXII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

 

Konkurs organizowany jest w czterech etapach:

  • szkolnym – w terminie ustalonym przez szkołę.
    Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) należy przesłać do 15 grudnia 2017 roku.
  • powiatowym (międzyszkolny)
  • rejonowym
  • wojewódzkim

 

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych i II – III gimnazjów.

 

Współorganizatorami INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kutury w Poznaniu.

 

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: tel. 61 22 40 797, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Zobacz terminarz konkursu.

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór protokołu z przebiegu etapu szkolnego