Stanowisko Zarządu SGiPW

Data: 06-02-2015

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, na ostatnim, styczniowym posiedzeniu przyjął stanowisko w sprawie negatywnej opinii wobec propozycji wprowadzenia w życie art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na 2015 r.

 

Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, pana Mateusza Szczurka oraz do wiadomości: Ministra Edukacji Narodowej, pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Wojewody Wielkopolskiego, pana Piotra Florka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Walkowiak oraz Prezesa Związku Powiatów Polskich, pana Marka Tramsia.

 

Zobacz treść stanowiska.