Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Data: 27-03-2019

Propozycja wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego zasługuje na poparcie. Szczególnie w przypadku gmin wiejskich dość powszechnym jest problem wykluczenia miejscowości oddalonych od centrów administracyjno-usługowych. Wielkość wiosek powoduje, iż prowadzenie przewozów jest nieopłacalne dla przewoźników, a finansowanie ich przez samorządy stanowiłoby znaczne obciążenie, często niemożliwe do poniesienia. Dlatego wsparcie organizatorów publicznego transportu publicznego w tych działaniach jest pożądane i oczekiwane, jednak nie do końca w takim kształcie jak zaproponowano w projekcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Dlatego wielkopolskie samorządy lokalne przeanalizowały zapisy projektu ustawy i zgłosiły swoje uwagi do dokumentu, co pozwoliło wypracować stanowisko, będące głosem samorządów lokalnych z naszego terenu w tej sprawie. Serdecznie dziękujemy samorządom tj.:  Gmina Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Jarocin, Gmina Powidz i Miasto Poznań za aktywne zaangażowanie się w prace nad stanowiskiem i przesłanie szeregu ważnych uwag w tej sprawie.

 

Treść stanowiska do pobrania TUTAJ.