Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie transportu

Data: 08-05-2015

Od pewnego czasu szerszej opinii publicznej dostępna jest treść Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący propozycją działań i przedsięwzięć, mających na celu optymalizację rozwiązań komunikacyjnych, w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego, nie w każdym punkcie spełnia pokładane w nim nadzieje. Istotny problem dla społeczności lokalnych stanowić może próba zastąpienia transportu kolejowego transportem autobusowym, co zakłada projekt Planu w połączeniu Piła – Krzyż Wlkp.

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w stanowisku z dnia 29 kwietnia 2015 r., poparł negatywną opinię przedstawicieli samorządu lokalnego i społeczności lokalnych w sprawie likwidacji, czy innej formy zawieszenia funkcjonowania linii kolejowej. Połączenie pełni niezwykle istotną rolę komunikacyjną w subregionie pilskim, mając duże oddziaływanie na rozwój gospodarczy tego obszaru, stymulując i wspierając lokalny rynek pracy. Nieskrępowany dostęp do najszybszego i relatywnie niedrogiego środka transportu, poprawia mobilność pracowników w subregionie, który wciąż odczuwa boleśnie duży problem bezrobocia. Konsekwencje związane z zawieszeniem połączenia kolejowego, mogą okazać się trudne do przewidzenia dla mieszkańców subregionu. Zastąpienie go komunikacją autobusową, to znaczne pogorszenie jakości codziennego przejazdu do pracy, ośrodków opieki zdrowotnej i innych celów, żywotnych dla mieszkańców północnej Wielkopolski.

 

Mając na uwadze rozwój a nie stagnację, Zarząd Stowarzyszenia zaapelował do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, o utrzymanie istniejącego połączenia kolejowego pomiędzy Piłą a Krzyżem Wlkp., które stanowi ważny element sieci komunikacyjnej Przewozów Regionalnych.    

 

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie niektórych propozycji zawartych w projekcie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego