Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Data: 14-09-2018

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, działając w imieniu wielkopolskiego środowiska samorządowego, wyraża głęboką obawę związaną z zapisami projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Naszym zdaniem ustawa zawiera zmiany w gospodarce odpadami, które odgórnie narzucą gminom konieczność dogłębnych reform, w wielu przypadkach bardzo dobrze od lat funkcjonujących systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku uchwalenia proponowanych zmian, gminy staną przed ogromem pracy organizacyjnej, a także wymuszone zostaną zmiany wielu gminnych uchwał.

 

Wiele zaproponowanych zapisów budzi wątpliwości co do możliwości zastosowania ich w niektórych gminach z uwagi na specyfikę gminy, czy też kształtowany obecnie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Podnoszenie świadomości wśród lokalnej społeczności jest procesem długotrwałym. Wprowadzanie tak częstych zmian nie prowadzi do poprawy wiedzy mieszkańców, a wręcz powoduje skutek odwrotny od zamierzonego. Społeczeństwo gubi się wśród licznych przepisów, z którymi niejednokrotne mają problem z interpretacją także sami urzędnicy z uwagi na fakt, że w stosunku do jednego przepisu spotyka się ze sprzecznymi sobie interpretacjami.

 

Warto również podkreślić, że wejście w życie przedmiotowej ustawy dnia 1 stycznia 2019 roku – jest datą podjętą zbyt pochopnie – wiele przepisów należy dokładnie doprecyzować oraz skonsultować. Ponadto w związku z licznymi zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należałoby stworzyć nową ustawę i zastąpić obecną jej wersję.

 

Pełna treść stanowiska