Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19

Data: 20-05-2020

20 maja br. Zarząd SGiPW podjął stanowisko w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 (ze szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji opiekuńczych i oświatowych).

 

Samorząd lokalny jest istotnym organizatorem życia społecznego i publicznego. W gestii gmin i powiatów znajduje się odpowiedzialność za funkcjonowanie licznych instytucji, które z zasady skupiają ludzi w określonych miejscach, gdzie dochodzi do pewnych interakcji. Mowa tu m.in. o urzędach i starostwach oraz jednostkach z nimi związanymi, placówkach opiekuńczo – oświatowych, domach pomocy społecznej i innych placówkach wsparcia i opieki. Jednocześnie samorząd lokalny odpowiada za organizację przestrzeni publicznej, t.j. place zabaw, siłownie, czy inne miejsca rekreacji, do których dostęp jest aktualnie ograniczony. Powrót do funkcjonowania tych wszystkich obszarów, przy zachowaniu restrykcji epidemiologicznych, jest ważny, jednak powinien być oparty na rzetelnej wiedzy na temat stanu zdrowia uczestników poszczególnych elementów życia społecznego.

 

Biorąc pod uwagę ów fakt, proponujemy podjęcie działań zmierzających do realizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19.

 

Stanowisko w tej sprawie skierowaliśmy do Premiera RP Mateusza Morawickiego.

 

Pełna treść stanowiska