Stanowisko w sprawie projektu ustawy PZP

Data: 26-02-2019

System zamówień publicznych wymaga nowej całościowej regulacji, dlatego środowisko samorządowe z zadowoleniem i oczekiwaniem przyjęło wiadomość o rozpoczęciu procesu legislacyjnego. Po przeanalizowaniu przedłożonego dokumentu, całokształt zmian należy uznać z pozytywny, niemniej jednak wątpliwości budzi już chociażby obszerność aktu prawnego (z 227 jednostek redakcyjnych obecnego PZP 682 artykułów).

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uwagi wielkopolskiego środowiska samorządowego zamknął w jednym dokumencie – stanowisku w sprawie projektu ustawy Prawa zamówień publicznych, który został skierowany do pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Pełna treść dokumentu znajduje się poniżej. 

 

Dziękujemy wszystkim samorządom, które zaangażowały się w proces opiniowania projektu ustawy i przesłały do nas swoje uwagi i spostrzeżenia.

 

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych