Stanowisko w sprawie powołania funduszu/programu modernizacji dróg dojazdowych do pól

Data: 13-05-2015

Wraz ze wzrostem obciążenia dróg polnych, istnieje pilna potrzeba poprawy ich jakości. Drogi te są najczęściej drogami gruntowymi, bez odwodnienia, przepustów, co powoduje, że podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, ruch nimi jest bardzo utrudniony.

 

Istotną sprawą jest również to, że dzisiaj dla rolnika liczy się terminowość wykonania zabiegów na polach. Wysoka jakość sprzętu, jaki posiadają rolnicy wymaga, by poruszały się po dobrej jakości drodze.

 

Mając na uwadze powyższe kwestie Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku przyjął stanowisko w sprawie powołania funduszu/programu modernizacji dróg dojazdowych do pól, które skierowane zostało do Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka oraz do wiadomości Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Paszyka.

 

Zaznaczyć należy, że drogi śródpolne to nie tylko dojazd do pól. Bardzo wiele zagród rolników, znajduje się przy drogach polnych. Do tych gospodarstw muszą dojechać karetki pogotowia, straż pożarna, odbiorcy mleka, bydła, trzody chlewnej, zboża i innych płodów rolnych, śmieciarki, kurierzy itp.

 

Powołanie specjalnego programu/funduszu, dałoby samorządom możliwości wzmacniania jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. Do tej pory częściowo potrzeby te zaspakajał Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Funduszu już nie ma, ale potrzeby względem modernizacji dróg polnych są nadal ogromne. Środki funduszu mogłyby pochodzić z opłat za wyłączenie gruntów pod zabudowę i kar za ich degradację.

 

Zasady funkcjonowania funduszu powinny być jasne i proste, a środki łatwo dostępne. Samorządy w określonej proporcji mogłyby współfinansować inwestycje na swoim terenie. Obsługą programu powinien zajmować się Urząd Wojewódzki.

 

Zobacz pełną treść stanowiska.