Stanowiska Zarządu SGiPW

Data: 16-09-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na posiedzeniu w dniu 11 września br. przyjął dwa stanowiska w sprawie:

 

1. zasad wyliczania średniej kwoty bazowej (Kbk) na potrzeby realizacji Funduszu Sołeckiego,

2. działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich.

 

Oba stanowiska zostały skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Walczaka oraz do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pawła Szefernakera, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Sekretarza Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Andrzeja Porawskiego i Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Krzysztofa Iwaniuka.

 

Na posiedzeniu Zarząd poparł również stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej z dnia 5 września 2019 r., w sprawie uznania destruktu powstającego podczas przebudowy i modernizacji autostrady A-2 w wyniku działalności GDDKiA w Poznaniu, jako produktu ubocznego do naprawy i remontu dróg gminnych, skierowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećko (treść stanowiska).