Stanowiska OPOS podjęte 6 lipca br.

Data: 02-08-2018

6 lipca 2018 r. na posiedzeniu Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które odbyło się w Olsztynie podjęto następujące stanowiska:

 

  1. Stanowisko w sprawie: aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia.
  2. Stanowisko w sprawie: postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych.
  3. Stanowisko w sprawie: potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych.
  4. Stanowisko w sprawie: ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych.
  5. Stanowisko w sprawie: potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej.

 

Poza stanowiskami podjęto decyzję o wystąpieniu z pismem do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych (pismo w zalączeniu).

 

Podjęto również decyzję w sprawie kontynuacji działań dotyczących ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy.

 

Pobierz stanowiska