ŚREM: Bezpłatna komunikacja miejska w Śremie

Data: 27-06-2016

Gmina Śrem jest samorządem, który od 1 lipca 2016 r. zaoferuje mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. 

 

Pomysł bezpłatnej komunikacji nie jest nowy. W niewielu samorządach w Polsce funkcjonują już darmowe przejazdy dla mieszkańców. W miastach, które zdecydowały się na uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej, liczba podróżujących zwiększyła się oraz sprzyja ograniczeniu ruchu pojazdów w mieście. 

 

pulpit

 

Główne korzyści:

  • Popularyzacja bezpłatnej formy transportu publicznego
  • Ograniczenie ruchu pojazdów w mieście
  • Jakość powietrza atmosferycznego
  • Poprawa jakości oraz komfortu infrastruktury transportu publicznego
  • Poprawa bezpieczeństwa na drodze

 

Koszty komunikacji miejskiej

Na komunikację miejską gmina Śrem wydaje rocznie 1,5 -1,7 mln zł. Udział dochodów ze sprzedaży biletów w ogólnych kosztach utrzymania transportu publicznego nie jest duży. Największą grupę pasażerów Komunikacji Miejskiej w Śremie stanowią osoby (seniorzy, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia)  uprawnione do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Z ulg w opłatach za przejazdy korzysta ponad 70 % pasażerów, dlatego zbędnym jest pobieranie opłat od pozostałej części pasażerów. Rekompensatę utraconych dochodów będzie stanowić obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz negocjacje z wybranym operatorem publicznego transportu zbiorowego.

O wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem jednogłośnie zadecydowali radni Rady Miejskiej w Śremie w dniu 28 kwietnia 2016 r. podejmując uchwałę (nr 206/XXI/2016)

duzy-baner2-(2)

 

Główne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Śremie

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców wiąże się z istotną modyfikacją rozkładu jazdy oraz przebiegiem niektórych tras. Zmienione zostały trasy mało popularnych przejazdów oraz połączono część linii. Nieznacznie zmniejszy się liczba kursów autobusów. Od lipca 2016 r. autobusy komunikacji miejskiej będą funkcjonowały na 12 liniach. Nowością jest przystanek na linii nr 4 na Dworcu Autobusowym w Śremie, który docelowo ma się stać głównym centrum przesiadkowym łączącym komunikację miejską w Śremie oraz przewozy  autobusowe PKS Poznań S.A.

 

www.rozkladjazdy.srem.pl