Średzkie podstawówki wyremontowane

Data: 05-12-2014

Dobiegł końca remont budynków Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Prace w tych szkołach przeprowadzone zostały ze środków finansowych pochodzących z pożyczki przyznanej Gminie w ramach unijnej inicjatywy JESSICA. Dzięki poczynionym oszczędnościom roboty remontowe przeprowadzone zostały w większym zakresie niż to pierwotnie planowano.

Jak mówi Michał Orłowski, naczelnik komórki Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za realizację gminnych inwestycji, zaplanowane prace remontowe w obiektach średzkiej „Dwójki” oraz „Trójki” zostały już w całości zrealizowane. Co więcej we wspomnianych budynkach wykonano dodatkowe prace remontowe. Ich realizacja możliwa była dzięki oszczędnościom jakie Gmina poczyniła rozstrzygając przetarg na remont szkół.

Przypomnijmy, że w ramach prac remontowych w „Trójce” wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewację szkolnego budynku oraz przeprowadzono prace ślusarskie związane z wymianą rynien i parapetów. Zakres tych prac mieścił się w kontrakcie głównym powierzonym do realizacji Przedsiębiorstwu „Cegiełka” z Wilkowyi. Jego wartość wyniosła nieco ponad 350 tys. zł. Z kolei dzięki wyodrębnionym oszczędnościom dodatkowo przeprowadzono prace malarskie i wykończeniowe w stołówce szkoły, na sali gimnastycznej oraz w łazienkach. Koszt tych prac wyniósł około 52 tys. zł.

Natomiast w „Dwójce”  dzięki pożyczce JESSICA przebudowano wejście główne do szkoły, w całości wyremontowano dach wraz z opierzeniami oraz szklany balkon.  Z kolei w ramach prac dodatkowych, przedsiębiorstw „Cegiełka”  w całości wymieniło instalację odgromową. Zadanie to zostało wykonane w ramach kontraktu głównego opiewającego w sumie na kwotę ponad 368 tys. zł.

Dodajmy, że za pozyskane środki unijne Gmina prowadzi też roboty inwestycyjne  w obrębie Gimnazjum nr 1. Realizacja kontraktu w tym budynku ma się zakończyć jeszcze w tym miesiącu. 

W sumie na realizację prac w trzech wskazanych szkołach Gmina uzyskała pożyczkę w kwocie 2,1mln zł. Atutem tej pożyczki jest jej niskie oprocentowanie, wynoszące zaledwie 1 % w skali roku. Okres jej spłaty określony został do marca 2034 roku.

średzkie szkołyPrzebudowane wejście główne  Szkoły Podstawowej nr 2

Źródło: www.sroda.wlkp.pl