Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW

Data: 04-03-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uprzejmie zaprasza wszystkich członków organizacji do udziału w

 

 

Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW,

 

 

który odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku o godz. 9:30 (wyznacza się drugi termin Zjazdu – 13 marca 2019 roku o godz. 10:00) w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16 (budynek A, I piętro).

 

Z uwagi na wymogi statutowe, dotyczące wyborów prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zjeździe.

 

Program Zjazdu