20-lecie programu „Solidny Partner”

Data: 21-08-2015

Reklama2 druk

 

W dniu 27.10.2015 r., podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, zostały wręczone dyplomy uznania programu „Solidny Partner” (obchodzącego w tym roku 20-lecie działalności) nagradzające zarówno dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i  dobre praktyki samorządów oraz organizacji o charakterze samorządowym, mające na celu zachęcanie firm do tego rodzaju aktywności w środowisku lokalnym. Wyróżniono również osoby podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

 DSC_0313

Dyplomami nagrodzeni zostali:

 

  1. Międzynarodowe Targi Poznańskie
  2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
  3. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld
  4. Miasto Koszalin
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – Wrocław
  6. „WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA” S.A. – Poznań
  7. ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. – Koło
  8. Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „Protektor” Biuro Zachodnie Sp. z o.o. – Poznań
  9. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. – Łomża

 

Działania w tym zakresie, podejmowane przez samorządy i organizacje o charakterze samorządowym, są rekomendowane i nagradzane w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”, przy współpracy z jego stałymi, strategicznymi partnerami: Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz administracją samorządową i rządową.

 

MTP logo pionowe Bez nazwy-1

 

 

 

Głównym celem projektu jest pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami poprzez nagradzanie oraz upowszechnianie wyróżniających się inicjatyw i dobrych praktyk samorządów, mających na celu zachęcanie firm do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

 

Wiele badań wskazuje, że brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. w perspektywie do 2020 i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Uroczystość otwarcia była transmitowana w Internecie poprzez system platformy Web City (relacja wideo z wydarzenia – http://on.fb.me/1LOrSPl), na której równolegle do „POL-ECO-SYSTEM” (27-30.10.2015) zostały zorganizowane również „Targi Dobrych Praktyk” (gdzie były zaprezentowane działania podejmowane przez firmy i samorządy w środowisku lokalnym) oraz konferencja p.n.: „Jak pozyskiwać fundusze na inteligentny i zrównoważony rozwój w perspektywie 2014-20?”, upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów.

 

Przedstawione wydarzenia były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniło wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w nich, a zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji również możliwość interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji (więcej o wydarzeniach).

 

logo-solidny patrner

Historia   

 

Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego). Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. Źródłem jego inspiracji była tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego. W dotychczas zrealizowanych wersjach programu przyznano ponad 1100 certyfikatów laureatom z całego kraju, wśród których znalazło się wiele firm o wysokiej pozycji na rynku.

 

W 1999 r. inicjatorzy programu, przedstawiciele firm-laureatów oraz instytucji otoczenia biznesu (w gronie założycieli były m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie) utworzyli Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, które wspólnie z Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjonowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu) realizuje nową wersję programu będącą rozwinięciem oryginalnego projektu z 1995 r. (autorstwa Michała Wieczorka) i promuje społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w Polsce. Promocję programu podjęło również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz inne organizacje i instytucje.

 

Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy realizacji programu znalazły się m.in.: Narodowy Bank Polski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (którego Prezes przewodniczył w latach 2001-2003 Kapitule Programu), UNDP w Polsce, Bank Światowy, Związek Banków Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Ceł, Związek Rzemiosła Polskiego i in..

 

Przeprowadzono również wiele działań upowszechniających informacje o inicjatywie ONZ Global Compact oraz Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europejską. Zapoczątkowało je ogólnopolskie spotkanie Klubu Rzetelnego BiznesuSolidny Partner” zorganizowane w World Trade Center w Poznaniu w  dniu 13.06.2001 r. (było to spotkanie inaugurujące w Wielkopolsce działania obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele urzędów, instytucji, firm i  mediów współpracujących przy realizacji programu „Solidny Partner”, reprezentujący m.in. UNDP w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Celny w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Jednym z wydarzeń inaugurujących funkcjonowanie obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-u) w Polsce była także uroczystość w siedzibie NBP w Warszawie w dniu 17.12.2001 r., związana z objęciem patronatu honorowego nad programem „Solidny Partner” przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom programu.

 

Działania promujące rzetelność i odpowiedzialność w biznesie były kontynuowane w latach następnych (także w różnych formach e-marketingu, również z wykorzystaniem portalu biznesowego solidnypartner.eu i związanej z nim Czytelni Biznesowej). Zyskały one m.in. poparcie Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce – Marc’a Destanne de Bernis oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka (więcej informacji – www.solidnypartner.pl).

 

Reklama1 druk

 

Platforma Web City

 

System pozwala na organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań i in. zarówno dla nielicznych zespołów (czy indywidualnych konsultacji), jak i dla bardzo dużej liczby uczestników. Możliwe jest również zapewnienie tłumaczenia symultanicznego, nagranie wydarzenia, a także prowadzenie wspólnych działań projektowych na odległość oraz upowszechnianie rezultatów projektu. 

 

Platforma jest szczególnie przydatna przy współpracy wielu podmiotów, z których każdy otrzymuje spersonalizowany dostęp i możliwość zarówno zespołowego, jak i indywidualnego korzystania z systemu.

 

System może również zapewnić bardzo dobre wsparcie techniczne podczas obecności na różnego rodzaju targach (niezależnie od miejsca, w którym się odbywają), w projektach dla osób z niepełnosprawnościami, przy nauce języków obcych, a także dla różnych działań doradczych, związanych z praktyczną nauką zawodu i in..

 

Interaktywna platforma Web City umożliwia również poszerzenie zasięgu funkcjonowania wydarzeń (konferencji, spotkań, konsultacji i in.) poprzez transmisję online. Odwzorowujący rzeczywiste obiekty i pomieszczenia, obrazkowy i animowany interfejs, umożliwia także multiplikację realnych wydarzeń w czasie rzeczywistym w Internecie. Stanowi przez to uniwersalne narzędzie do udostępniania różnym podmiotom (urzędom, instytucjom, organizacjom, firmom itp.) atrakcyjnego w formie, bezpośredniego kontaktu zewnętrznego, a także umożliwia usprawnienie wewnętrznych kontaktów bezpośrednich, poprzez nowatorski system wideo-konferencyjny.

 

Za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej użytkownicy otrzymują spersonalizowany dostęp do platformy, zainstalowanej na serwerze administratora, wraz z nadzorem technicznym z jego strony (obsługa systemu przez użytkownika poprzez komputer jest prosta i intuicyjna, jednocześnie szyfrowanie transmisji poprzez protokoły SSL zapewnia bezpieczeństwo danych i dostępu do platformy). Istnieje również możliwość korzystania z platformy na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony itp.), a także zainstalowania jej na serwerze użytkownika (więcej o możliwościach systemu – przewodnik jest zamieszczony w zakładce „Pomoc”).