Spotkanie Wiceministra Administracji i Cyfryzacji, Bogdana Dombrowskiego z samorządowcami z wielkopolski

Data: 30-07-2015

29 lipca br. w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski konferencja p.t.: Wyzwania cyfrowe dla Wielkopolski w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w której udział wziął Wiceminister Administracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski. Spotkanie otworzyli Wicewojewoda Wielkopolski, Dorota Kinal oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Jacek Gursz.

 

DSC_1133

 

Aktualnie Polska i nasz region, wkraczają w decydującą fazę realizacji zaplanowanych programów, których celem jest dofinansowanie z funduszy unijnych projektów zmieniających nasz kraj. Odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne są zaplanowane przez Rząd RP oraz Samorząd Województwa, Programy Operacyjne oraz Osie Priorytetowe w ramach WRPO na lata 2014-2020.

 

Spośród wielu priorytetów i działań, spore kwoty zostały zaplanowane na realizację projektów, mających na celu poprawę dostępu do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. Aktywność samorządów lokalnych oraz jednostek niepublicznych, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii, co wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

 

Aby zaprezentować pełnię szans, które niedługo znajdą się w zasięgu ręki samorządów lokalnych, podczas konferencji przedstawione zostały zasady ubiegania się o środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś priorytetowa I, II i III), o czym opowiedzieli Wiceminister Administracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski oraz Dyrektor Departamentu Telekomunikacji MAC, Stanisław Dąbek. Pierwsze konkursy na realizację zadań w obszarze budowy infrastruktury szerokopasmowej, dostępne dla JST zostaną uruchomione we wrześniu tego roku. Samorządowcy mogą ponadto korzystać z szeregu szkoleń omawiających proces inwestycyjny w sieci szerokopasmowe, w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych. Program warsztatów ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

 

Na temat  dofinansowania projektów związanych ze świadczeniem elektronicznych usług publicznych ze środków  WRPO 2014 – 2020 opowiedziała pani Alina Wojciechowska z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. W sposób szczególny skupiła się na Osi Priorytetowej 2. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi i zagadnieniami dotyczącymi przyszłości e-administracji w oparciu o rozwiązania firmy INEA oraz z możliwościami rozwoju wielkopolskich samorządów lokalnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.18.

 

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 samorządowców z całej Wielkopolski.

 

DSC_1063-1 DSC_1081-1
DSC_1074-1 DSC_1087-1
DSC_1094-1 DSC_1103-1
DSC_1110-1 DSC_1114-1
DSC_1120-1 DSC_1129-1