Spotkanie pt.: Fenomen Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

Data: 01-09-2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu online:

 

FENOMEN WIELKOPOLSKIEJ DOLINY WODOROWEJ

 

W RAMACH CYKLU SPOTKAŃ „WIELKOPOLSKA – KIERUNEK WODÓR”.

 

ORGANIZATOR: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

TERMIN: 15 WRZEŚNIA, GODZ. 10:00 – 12:30, ONLINE

 

Ø  Nasze spotkanie kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski, jak również do przedstawicieli świata nauki, która wspiera biznes w procesie zmiany w kierunku nowych technologii, modeli biznesowych oraz przygotowania specjalistycznych kadr.

 

Ø  Do udziału zachęcamy również przedstawicieli wielkopolskich samorządów, które współrealizują politykę europejską związaną z niskoemisyjnością, zielonymi inwestycjami oraz dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym.

 

Ø  Zapraszamy również entuzjastów tematyki wodorowej, odnawialnych źródeł energii i zielonej gospodarki, która staje się istotną częścią publicznej debaty w Polsce, Europie i na świecie.

 

Ø  Zapraszamy wreszcie wszystkich zainteresowanych rozwojem Wielkopolski Południowej, tj. podregionu leszczyńskiego i kaliskiego, ponieważ spotkanie ma również na celu pokazanie wyzwań związanych z zieloną transformacją gospodarki z lokalnej perspektywy.

 

Uczestnik dowie się m.in.:

Ø  Czym jest Wielkopolska Dolina Wodorowa i jakie podmioty ją tworzą?

Ø  Jak przyłączyć się do Wielkopolskiej Doliny Wodorowej?

Ø  Jaka jest rola samorządów w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej?

Ø  O wsparciu regionów i samorządów lokalnych w budowie kompetencji MŚP potrzebnych w zielonej transformacji.

Ø  Jakie są szanse i wyzwania związane z niskoemisyjnym transportem niezbędnym dla rozwoju lokalnych społeczności?

Ø  Jakie są perspektywy wdrażania technologii wodorowych w szczególności w transporcie miejskim i przemyśle lotniczym?

Ø  Jakie jest miejsce biogazowni w ekosystemie wodorowym?

Ø  Czy wielkopolskie firmy mogą dostarczać produkty i usługi dla zielonego lotniska?

Ø  Jakie są szanse  i wyzwania związane z wdrażaniem technologii wodorowych z perspektywy MŚP?

 

AGENDA SPOTKANIA, SYLWETKI PRELEGENTÓW I PANELISTÓW ORAZ FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNE POD ADRESEM:

 

https://h2wielkopolska.pl/event/wielkopolska-dolina-wodorowa-wielkopolska-poludniowa-kierunek-wodor/

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu  „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w latach 2019-2022, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Informacja o projekcie: https://h2wielkopolska.pl/o-projekcie/