Spotkanie konsultacyjnej na temat Planu Rozwoju Retencji

Data: 02-10-2018

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, organizowanym przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej p.t.:

 

Susza czy powódź? – racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi sposobem na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w Wielkopolsce.

 

Rok 2018 odznaczył się ogromną suszą w całym kraju. Województwo wielkopolskie jest regionem najdotkliwiej dotkniętym klęską. Niedobory wody oraz wielkość obszaru objętego suszą są najwyższe w kraju. Sytuacja rolników, a tym samym samorządów lokalnych jest niezwykle trudna i skupiona głównie na działaniach łagodzących straty w uprawach. Z zadowoleniem przyjęliśmy więc fakt rozpoczęcia przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej prac nad ogólnopolskim Programem Rozwoju Retencji, który zakłada ponad dwukrotny wzrost ilości retencjonowanej wody. W dokumencie tym, a także sygnalizowanych środkach finansowych, które mają być przeznaczone na realizację jego założeń upatrujemy poprawy sytuacji hydrologicznej nie tylko w naszym województwie, ale i całym kraju. Ministerstwo pragnie jednak poznać potrzeby, uwagi i opinie samorządów dotyczące rozwoju retencji, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18.

 

Celem spotkania jest analiza klęski suszy w województwie wielkopolskim oraz dostępnych form wsparcia oferowanych rolnikom przez Rząd RP, o czym opowie wicewojewoda wielkopolski – Marlena Maląg, a także zaprezentowanie założeń Planu Rozwoju Retencji, które przedstawi zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Małgorzata Bogucka-Szymalska. Niezwykle istotnym elementem spotkania będzie dyskusja na temat założeń Planu oraz uwagi przedstawicieli samorządów lokalnych, do zgłaszania których serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Spotkanie kierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki wodnej.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po uprzednim przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

Program spotkania

Karta zgłoszenia