Spotkanie konsultacyjne związków międzygminnych

Data: 25-02-2015

Termin: 13.03.2015 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Marcinkowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 (budynek C, I piętro)

 

Tematyka:

Analizując obecne procesy legislacyjne, od dłuższego czasu możemy zaobserwować konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, prowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Ten obszerny akt prawny wzbudza uzasadnione zainteresowanie środowisk samorządowych oraz szczególną uwagę stowarzyszeń je reprezentujących. W tej grupie jest również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, które w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych szczególnie skupia się na zapisach aktu, dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych.

 

Biorąc pod uwagę potrzebę stworzenia rzeczowej opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zaproszamy do udziału w konsultacjach przedstawicieli związków międzygminnych z Województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego. Projekt ustawy proponuje dość istotne zmiany w sposobie powoływania i likwidacji związku, jak i uchwalania jego statutu. Państwa uwagi i przemyślenia, będą dla nas podstawą do stworzenia materiału opiniującego projekt Ustawy.

 

Spotkanie o charakterze konsultacyjnym, będzie merytorycznie wspierane przez ekspertów z  Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej Sp. k. – mecenasa Macieja Kiełbusa i mecenas Annę Kudrę. Wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania, zostaną zaprezentowane podczas spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z Wiceministrem Administracji i Cyfryzacji Markiem Wójcikiem 31 marca 2015 roku, którego głównym tematem będzie kształt powyższego projektu legislacyjnego.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnym spotkaniu, prosimy o przesłanie karty zgłoszenia drogą mailową na adres: office@sgipw.wlkp.pl lub faksem na nr 61 851 53 95, w terminie do 12 marca 2015 roku.

 

Treść ustawy dostępna na stronach sejmowych: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2656.

 

Pobierz kartę zgłoszenia.