SPOTKANIE INFORMACYJNE: Wielkopolski Rower Publiczny

Data: 14-07-2017

Termin: 28 lipca 2017 r.

 

Miejsce: Sala Biała, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

 

Tematyka:

 

Podczas spotkania poznamy koncepcję innowacyjnego systemu wypożyczalni rowerów publicznych podnoszącego dostępność transportową i turystyczną gmin i powiatów woj. wielkopolskiego pn. WIELKOPOLSKI ROWER PUBLICZNY.

 

Celem spotkania jest omówienie założeń systemu, jego wpływu na podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności turystycznej naszego regionu i korzyści, jakie wyniknąć stąd mogą dla samorządów naszego województwa. Zapoznamy się ze strategicznymi planami Kolei Wielkopolskich i Metropolii Poznań oraz najlepszymi praktykami integrującymi kolej i rowery publiczne w Polsce i Europie.

Warto wspomnieć, że już dziś, w fazie planowania, polskie projekty rowerowe, których celem jest integracja transportowa regionów i zwiększanie ich atrakcyjności turystycznej są stawiane za wzór do naśladowania przez samorządowców w Europie!

Prezentacja założeń Wielkopolskiego Roweru Publicznego będzie doskonałą okazją, by poznać nowe możliwości wsparcia powiązań transportowych naszych gmin i powiatów. Istotnym elementem dyskusji będzie kwestia pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację tego typu działań.

 

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po uprzednim nadesłaniu karty zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgloszenia

 

Program