Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji 16 października br. w Poznaniu

Data: 10-10-2018

Departament Gospodarki UMWW oraz Instytutu Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw zapraszają 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na  spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. 

Celem spotkania będzie wskazanie zmian zachodzących w procesie inteligentnych specjalizacji regionu. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat szans związanych z nową perspektywą finansową 2021-2027, zaprezentowane najnowsze osiągnięcia naukowców w zakresie magazynowania energii, autonomicznych źródeł prądu, nowych technologii wodorowych, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, Poznań.

Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2018 r. na adres: malgorzata.gielniak@umww.pl

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki, Małgorzata Gielniak, tel. 61 626 6273

 

Program spotkania

Informacja nt. Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji

Informacja o IS