Spotkanie dyrektorów regionalnych organizacji samorządowych

Data: 25-07-2014

W Strykowie, 24 lipca 2013 roku, spotkali się dyrektorzy biur najaktywniejszych regionalnych organizacji zrzeszających samorządy: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

 

Jest to konsekwencja odbywających się od roku spotkań Przewodniczących tych organizacji, którzy podczas wspólnych dyskusji wypracowują metody zwiększenia skuteczności działań na rzecz JST połączonych wspólnym interesem.

 

Podczas spotkania uczestnicy opracowali propozycję listy najważniejszych  problemów, które będą przedmiotem wspólnych prac w bieżącym i następnym roku. Wśród nich znalazły się kwestie związane z: finansowaniem oświaty, z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami,  uwagi do projektów przepisów dotyczących ustroju gmin (prezydencki i rządowy), założenia nowego okresu alokacji funduszy UE a także problematyka korytarzy przesyłowych.  Omówiono również założenia do dalszych działań, które łączy idea „wspólnej sprawy”, wypływająca bezpośrednio z regionalnych organizacji samorządowych. Propozycje te zostaną w najbliższym czasie przedstawione Zarządom wszystkich współdziałających stowarzyszeń i związków.

 

Kolejne spotkanie Przewodniczących oraz Dyrektorów Biur wspólnie działających organizacji samorządowych odbędzie się jesienią br., a jego gospodarzem będzie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

 

foto2