Spotkanie dyrektorów OPOS w Poznaniu

Data: 06-05-2015

4 maja w siedzibie Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie dyrektorów biur stowarzyszeń uczestniczących w inicjatywie OPOS. Celem spotkania było podsumowanie działań bieżących i zaplanowanie najbliższych projektów. Istotnym elementem dyskusji były efekty spotkania z Wiceministrem Administracji i Cyfryzacji Markiem Wójcikiem i zaangażowanie OPOS w pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ponadto zgromadzeni dyskutowali nad 25 postulatami na 25 – lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Ustalono, że postulaty stanowić będą istotny element wyznaczający kierunki proponowanych zmian i będą tym samym silnie promowane przez regionalne organizacje samorządowe. W dalszej części dyskusji postanowiono, że kolejną prezydencję w inicjatywie pełnić będzie od lipca 2015 r. Związek Gmin Lubelszczyzny, a najbliższe spotkanie Zarządów organizacji tworzących OPOS, odbędzie się w dniach 22 – 23 czerwca w Gdańsku.

opos-maj2015