Spotkanie dyrektorów OPOS w Poznaniu

Data: 03-03-2016

22 lutego w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie dyrektorów stowarzyszeń inicjatywy OPOS.  Bezpośrednim celem spotkania było przygotowanie merytoryczne spotkania Zarządów, które zostało zaplanowane na 31 marca i zostanie zrealizowane
w Gminnym Ośrodku Kultury w Koluszkach.

 

Ustalono, że podczas posiedzenia kontynuowane będą plany prezydencji SGiPW, mające na celu aktywne uczestnictwo na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Licząc na jak najszerszy odbiór postulatów OPOS, na spotkanie zaproszony zostanie Minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski oraz Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr Zientarski. Będzie to również okazja do podjęcia stanowisk w sprawach bieżących dla samorządu, które do tego czasu zostaną sformułowane przez grupy eksperckie.

 

opos-dyrektorzy-22.01.16

opos-dyrektorzy-22.01.16-2