Spotkanie dyrektorów biur OPOS w Warszawie

Data: 06-02-2015

27 stycznia br. odbyło się spotkanie dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. SGiPW reprezentowali Dyrektor biura SGiPW Łukasz Filipiak oraz Rzecznik prasowy Tomasz Telesiński. Posiedzenie konsultacyjne zostało zrealizowane w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przy udziale Wiceministra Bogdana Dombrowskiego. Istotnym elementem konsultacji był projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych ustaw. Ten obszerny dokument w sposób szczególny wpływać będzie na codzienną pracę JST. Obecny na spotkaniu Wiceminister podkreślił wolę Resortu konsultacji tego i innych projektów z szeroką grupą środowisk samorządowych, licząc na konstruktywne propozycje w tej sprawie. Przedstawiciele organizacji tworzących OPOS ustalili, że elementy projektu ustawy zostaną zaopiniowane, a efekt prac organizacji zostanie zebrany przez Związek Gmin Pomorskich i przekazany ośrodkom decyzyjnym.

 

Ponadto zgromadzeni ustalili, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zarządów członków OPOS, które w dużej mierze dotyczyć będzie powyższego projektu ustawy. Dla oczekiwanego efektu lobbystycznego, w spotkaniu powinien uczestniczyć Wiceminister MAiC Marek Wójcik.

 

Dyrektorzy biur dyskutowali również na temat obchodów 25-lecia funkcjonowania samorządu lokalnego. Ustalono, że członkowie OPOS zrealizują różne wydarzenia indywidualnie, z wykorzystaniem różnych formuł.

opos1 opos2 opos3