Specustawa mieszkaniowa – konsultacje społeczne

Data: 22-03-2018

15 marca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496184#12496184. Trwaja konsultacje publiczne, a zatem wszyscy możemy wywrzeć wpływ na ostateczny kształt dokumentu.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski chce zaproponować ustawodawcy opinię środowiska samorządowego na temat projektu ustawy, która będzie wspólnym głosem wielkopolskich gmin. Wcześniej jednak chcemy poznać Państwa zdanie na temat projektowanego dokumentu, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zapisami ustawy i przesłania nam Państwa opinii na jego temat. Wszelkie sugestie, uwagi i propozycje zmian zapisów umożliwią nam sformułowanie stanowiska, które w imieniu wielkopolskich samorządów przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Finansów być może przyczyni się do zmiany zapisów w ostatecznym kształcie dokumentu. Na Państwa opinie czekamy do 30 marca 2018 r. pod adresem: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl.