Słowniczek gwary

Data: 09-12-2015

Poniżej publikujemy krótki słowniczek gwary wielkopolskiej, obowiązujący w XX Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Zobacz słowniczek gwary.

 

Słowniczek obowiązuje uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Uczniów klas IV w zakresie tematyki gwarowej dotyczy materiał zawarty w podręcznikach będących w zakresie literatury obowiązującej na tym etapie konkursu.