SGiPW partnerem projektu „Profesjonalne e-Urzędy w 10 JST z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”

Data: 30-01-2019

e-urzedy (1)Projekt „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”, rozpoczął się 1 września 2018 r., ale to w tym tygodniu ruszyły pierwsze szkolenia pracowników urzędów  z gmin: Grodziec, Koźminek, Krzymów, Malanów, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków oraz Żelazków. Liderem projektu jest firma MTD Consulting, a partnerami, oprócz ww. gmin, firma CWA S.A. oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z  woj. wielkopolskiego, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 250 kadr w ramach 6 zadań:

 

Zadanie 1: Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

 

Zadanie 2: Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje;

 

Zadanie 3: Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców  w zakresie zarządzania satysfakcją klienta;

 

Zadanie 4: Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat;

 

Zadanie 5: Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze zarządzania nieruchomościami;

 

Zadanie 6: Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

 

50854105_2054816698151729_6748405417526689792_n

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie lidera – MTD Consulting.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb- nowy