SEMINARIUM: Zmiany w ustawie o finansach publicznych i jej skutki dla zdolności finansowych samorządu.

Data: 11-03-2019

 

Termin: 22 marca 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

W roku 2019 obowiązywać zaczęły zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny niesie za sobą szereg zmian, które wpłyną na organizację finansów w JST. Biorąc pod uwagę ów fakt oraz wolę uszczegółowienia problematyki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z firmą ProPOLIS Consulting, przygotowało spotkanie, którego celem będzie przybliżenie założeń ustawy.

W ramach współorganizowanego seminarium prelegent, Dyrektor Generalny ProPolis Consulting pan Dariusz Giza przybliży takie kwestie jak: omówienie zmian      w Ustawie o finansach publicznych; zmiany w ustawie o finansach publicznych w art. 243 a dalsze możliwości finansowania zadań rozwojowych przez JST; finansowanie inwestycji w warunkach wysokiego zadłużenia – szczególnie w przypadku problemu ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP, a także dobór optymalnej formy finasowania zadań rozwojowych. Ponadto każdy z uczestników, otrzyma dedykowaną informacje, o wpływie zmian w Ustawie o finansach publicznych na zdolności finansowania planów rozwojowych swojego samorządu. Możliwie szybkie zgłoszenie udziału, pozwoli uzyskać odpowiedni czas na przygotowanie powyższego zestawienia.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za finanse w gminie i powiecie.

 

Seminarium odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla pozostałych uczestników.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Program seminarium